Razlika između etike i morala

Kad se koristi kao imenice , etika Podrazumijeva proučavanje načela koja se odnose na ispravno i neispravno ponašanje, dok moralni znači etički značaj ili praktičnu pouku.


Moralno Također pridjev sa značenjem: ili u vezi s načelima ispravnog i pogrešnog u ponašanju, posebno za podučavanje ispravnom ponašanju.u nastavku pogledajte ostale definicije Etika i Moralno 1. Etika imati imenica (filozofija):

  Proučavanje načela koja se odnose na ispravno i loše ponašanje. 2. Etika imati imenica :

  Moralnost.

 3. Etika imati imenica :  Standardi koji reguliraju ponašanje osobe, posebno pripadnika neke profesije.

 1. Moralno kao an pridjev :

  Od ili u vezi s načelima ispravnog i pogrešnog ponašanja, posebno za podučavanje ispravnom ponašanju.

  Primjeri:

  '' moralne prosudbe; moralna pjesma '

 2. Moralno kao an pridjev :

  Prilagođavanje standardu ispravnog ponašanja; koje sankcionira ili operira nečija savjest ili etička prosudba.

  Primjeri:

  'moralna obveza'

 3. Moralno kao an pridjev :

  Sposoban za ispravno i pogrešno postupanje.

  Primjeri:

  'moralni agent'

 4. Moralno kao an pridjev :

  Vjerojatno, ali nije dokazano.

  Primjeri:

  'moralna sigurnost'

 5. Moralno kao an pridjev :

  Pozitivno utječe na um, samopouzdanje ili volju.

  Primjeri:

  'moralna pobjeda; moralna podrška'

 1. Moralno imati imenica (pripovijesti):

  Etički značaj ili praktična pouka.

  Primjeri:

  'Moral dječaka koji je zavikao Vuk je da ako više puta lažete, ljudi vam neće vjerovati kad kažete istinu.'

 2. Moralno imati imenica (uglavnom, u množini):

  Moralne prakse ili učenja: načini ponašanja.

  Primjeri:

  'kandidat jakog morala' '

 3. Moralno imati imenica (zastario):

  Predstava o moralu.

Usporedite riječi:

Pronađi razliku

Usporedite sa sinonimima i srodnim riječima:

 • etičko vs moralno
 • nepotkupljivi vs moralni
 • moralni vs plemeniti
 • moralni vs pravedni
 • moralni vs kreposni
 • moralni vs virtualni
 • etika vs moral
 • moralni vs običaji

Zanimljivi Članci

Razlika između Jokera i Kinga

Joker je osoba koja se šali, dok je kralj muški monarh.

Razlika između želje i potrebe

Želja je netko ili nešto što se želi, dok je potreba za nečim.

Razlika između nerazumljivog i nedokučivog

Nerazumljivo je nemoguće ili je vrlo teško razumjeti, dok je nedokučivo nemoguće dokučiti ili razumjeti.

Razlika između Dacka i hlača

Dack je spustiti nečije hlače kao praktičnu šalu, dok je hlače spustiti nečije hlače.

Razlika između Gadnog i Nice

Gadno je nešto gadno, dok je lijepo lijepo.

Razlika između Game i Valiant

Igra je zaigrana aktivnost koja može biti nestrukturirana, dok je odvažna osoba koja djeluje hrabro, pokazujući herojske karakteristike usred opasnosti.

Razlika između Carousea i Revela

Carouse je velika pića žestice, dok je veselje primjer veselja.

Razlika između Svjetla i Jakog

Svjetlost nosi malo, dok je jako na jak način.

Razlika između Dab i Dap

Dab je mekani tap ili udarac, dok je dap jastučić.

Razlika između disaharida i polisaharida

Disaharid je bilo koji šećer, poput saharoze, maltoze i laktoze, koji se sastoji od dva monosaharida kombinirana zajedno, dok je polisaharid polimer izrađen od mnogih saharidnih jedinica povezanih glikozidnim vezama.

Razlika između područja sliva i sliva

Područje sliva je područje iz kojeg se voda slijeva u određeno jezero, rijeku itd., Dok je sliv topografska granica koja dijeli dva susjedna sliva, poput grebena ili grebena.

Razlika između zakašnjelog i kasnog

Kasni kasnije u odnosu na pravo vrijeme kada se nešto trebalo dogoditi, dok je kasno pri kraju određenog vremenskog razdoblja.

Razlika između Mean i Vulgar

Mean je metoda ili način djelovanja koji se koristi za postizanje određenog rezultata, dok je vulgarna uobičajena, obična osoba.

Razlika između pozornice lijevo i pozornice desno

Lijeva pozornica je područje s lijeve strane pozornice kada se gleda prema publici, dok je desna pozornica područje s desne strane pozornice kada se gleda prema publici.

Razlika između Dub i Name

Dub je udarac, potisak ili poke, dok je ime bilo koja imenska riječ ili fraza koja ukazuje na određenu osobu, mjesto, razred ili stvar.

Razlika između transseksualca i transseksualca

Transseksid je podvrgnut operaciji promjene spola, dok je transseksualac promijenio ili je u procesu promjene fizičkog spola (jer se ne podudara sa željenim spolom) podvrgavajući se medicinskom liječenju poput nadomjesne hormonske terapije (hrt) i po želji operaciji promjene spola (srs), ili rijetko samo srs.

Razlika između Butt obraz i Cheek

Stražnji obraz je stražnjica, dok je obraz meka koža sa svake strane lica, ispod očiju.

Razlika između abrazivnog i mekog

Abraziv je tvar ili materijal kao što je brusni papir, plavac ili šmirgl, koji se koristi za čišćenje, zaglađivanje ili poliranje, dok je meka meka ili budalasta osoba.

Razlika između slučajnog i slučajnog

Slučajno je slabo povezano, dok je slučajno slučajno.

Razlika između berdahizma i dvoduha

Berdahizam je stanje ili praksa postojanja (ili postojanja pojedinaca) koji su transrodni ili trećega spola u američkom domorodačkom društvu, dok je dvoduh domorodačka (sjevernoamerička) rodna varijanta, homoseksualna ili biseksualna osoba (posebno jedna pripadnost tradicionalnoj plemenskoj trećepolnoj, četvrtopolnoj ili transrodnoj kulturnoj kategoriji koja ima ceremonijalnu ulogu).

Razlika između Bake i Cook

Pečenje je čin kuhanja hrane pečenjem, dok je kuhar osoba koja hranu priprema za život.

Razlika između Suradničke i Zajedno

Suradnja je karakterizirana ili izvedena suradnjom, dok je zajedno istovremeno, na istom mjestu.

Razlika između Lasha i Laxa

Trepavica je tanga ili pletena vrpca biča kojom se zadaje udarac, dok je laks losos.

Razlika između Ukazanja i Duha

Ukazanje je čin postajanja vidljivim, dok je duh duh.

Razlika između Pretpostavimo i Osumnjičenog

Pretpostavimo da to podrazumijevamo zdravo za gotovo, dok sumnjamo da zamišljamo ili pretpostavljamo (nešto) da je istina ili da postoji bez dokaza.